Stan na dzień 8.10.2020r. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.